Tietoa sivustosta

Vaaranpaikka.fi on blogisivusto, jonka tarkoituksena on valistaa ihmisiä liikenneturvalisuudesta. Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen liikenteessä liikkuvan ihmisen velvollisuus, ja sen hetkellisestäkin laiminlyönnistä voi koitua vakavia seurauksia. Sivustollamme informoimme liikenneturvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, yleisistä vaaranpaikoista sekä parhaista keinoista parantaa liikenneturvallisuutta. Mielestämme liikenneturvallisuuden paranatamisessa tärkeintä ei ole säännöt ja pakottaminen, vaan tietoisuus ja ymmärrys liikenteen vaaroista sekä halu välttyä onnettomuuksilta sen kautta.

Liikenneturvallisuutta mukana edistämässä:

Liikenneturva.fi

IF.fi – pyöräilijän liikennesäännöt

Puhelinliittymä.net

Poliisi.fi – liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus.fi