Turvallisuus polkupyöräilyssä

Polkupyöräily on helppo ja mukava tapa liikkua paikasta toiseen. Pyöräillessä saa raitista ilmaa ja kunto kohenee. Pyörän saa helposti jätettyä moneen paikkaan eikä tarvitse etsiä sopivaa parkkipaikkaa, kuten autoillessa. Pyöräily on mukava harrastus ja hyvin käytännöllinen tapa kulkea työ- ja ostosmatkoja. Pyöräily on turvallinen tapa liikkua, kun muistaa seurata liikennesääntöjä ja käyttää turvavarusteita sekä itsellä että pyörässä.

Turvallisesti liikenteessä

Pyöräily on turvallisempaa silloin kuin polkupyörä on hyvässä kunnossa ja siinä on valaisin sekä heijastimet hämärällä ajamista varten. Pyöräilykypärä suojaa pyöräilijän päätä tapaturman sattuessa ja on ehdottomasti tärkein suojavaruste. Pyöräilijän tulee varoittaa jalankulkijoita äänimerkillä, jotta ohitukset tapahtuvat sujuvasti ja turvallisesti. Jos pyöräteitä ei ole reitillä tarjolla, tulee pyöräilijöiden ajaa aina tien oikeaa reunaa.

Tärkeintä pyöräillessä on tuntea liikennesäännöt ja väistämisvelvollisuudet, jotka koskevat pyöräilijöitä. Polkupyöräilijöille on muutama liikennemerkki, jotka ainakin olisi jokaisen hyvä tietää. Pyörä- ja kävelytien ja piha-alueet osoittavat liikennemerkit kertovat missä polkupyöräilijöiden tulee ajaa, jotta kaikilla on turvallista liikkua. Kävely- ja pyörätiet voivat olla jaettu rinnakkaisiin kulkuväyliin tai liikennemerkki osoittaa kevyenliikenteen väylän olevat yhdistetty, silloin sekä jalankulkijat että pyöräilijät voivat käyttää koko väylää.

Vaaranpaikka sivustolta hyödyllistä tietoa tielläliikkujille

Vaaranpaikka.fi sivustolta löydät paljon neuvoja, ohjeita ja säännöksiä polkupyöräilijöille. Sieltä saat myös paljon käytännön tietoa monipuolisista artikkeleista, jotka koskevat kaikkia tiellä liikkujia. Liikenteessä kaikille on omat tieliikennelait ja asetukset. Kun säädökset tunnetaan, kaikkien osapuolten matkan teosta tulee joustavampaa ja turvallisempaa. Polkupyöräilijöiden on hyvä tietää myös autoilijoiden liikennesäännöistä, silloin tilanteiden ennakointi liikenteessä on helpompaa.

Liikenneturvallisuus

Liikenneturva sivustolta löytyy paljon artikkeleita ja neuvoja kaikille tiellä liikkujille. Sivusto on erittäin hyödyllinen, sillä sieltä löytyy myös tieliikennelakeja ja -asetuksia. Liikenneturvallisuus on tärkeä asia, koska liikenteessä on paljon erilaisia kulkuneuvoja, joille on olemassa erilaisia sääntöjä. Kun kaikki noudattavat asetettuja sääntöjä, tulee liikenteestä kaikille sujuvampaa ja turvallisempaa. Liikenne sujuu, kun näytetään suuntavilkkua, odotetaan liikennevaloja ja annetaan tietä. Nopeusrajoitusten noudattaminen on tietysti ensiarvoisen tärkeää. Suomen vaihtelevat sääolosuhteet asettavat liikenteelle omat haasteensa. Talvikauden liikenteessä on otettava huomioon monia asioita mahdollisen liukkauden ja lumen vuoksi ja talvella oikea tilannenopeus onkin ensiarvoisen tärkeä. Erityistä huomiota ja varovaisuutta tulee kiinnittää silloin, kun liikenteessä on lapsia ja hitaammin tiellä liikkuvia kulkuneuvoja. Joustavalla ajotavalla ja muiden huomioimisella on suuri merkitys liikenneturvallisuuteen.

Lapset liikenteessä

Kun lapset ovat liikenteessä, tulee muiden tiellä liikkujien olla erityisen valppaana. Lapset eivät vielä hahmota tai osaa ennakoida nopeuksia ja liikennesääntöjä samalla lailla kuin aikuiset. Lapsille tulisi opettaa, kuinka liikenteessä kuljetaan jo hyvin nuoresta pitäen. Kun lapsi tuntee liikenteen sääntöjä ja tuttuja kulkureittejä, on liikkuminen muiden joukossa turvallisempaa. Liikennekasvatuksen tarkoituksena on opettaa lapselle oikea tapa kulkea ja ottaa huomioon myös muut tielläliikkujat. Alle neljävuotiaat lapset eivät voi vielä kulkea liikenteessä itsenäisesti. Jo nuoresta iästä lähtien on kuitenkin hyvä neuvoa ja kerrata liikennesääntöjä sekä muistuttaa esimerkiksi molempiin suuntiin katsomisesta ennen tien ylitystä ja leikkialueen rajojen sisällä pysymisestä.

Pienen lapsen kanssa olisi hyvä jo kotona ennen lähtöä kerrata liikenneturvallisuusasioita ja miettiä yhdessä tiellä liikkumista. Pienempien lasten kanssa tuleekin varta vasten harjoitella liikenteessä kulkemista ja näin säännöt opitaan jo nuorina. Yhdessä vanhemman kanssa kulkiessa oppii tärkeät asiat helpoimmin. Parhaiten lapsi oppii aidoissa tilanteissa turvallisen aikuisen läsnäollessa. Ennen koulun alkamista liikenteessä liikkumista ja koulureittiä tulee harjoitella hyvissä ajoin. Vaikka koulumatkat tehtäisiin autolla, tulee lapsen silti oppia kulkemaan liikenteessä turvallisesti. Näitä taitoja ja sääntöjen tuntemista tarvitaan koko elämän ajan. Tiellä liikkumisen lisäksi liikenneturvallisuuteen kuuluu turvavälineiden oikeanlainen käyttö ja niiden tärkeydestä kertominen. Turvavyön, heijastimen ja kypärän käyttö jokapäiväisissä tilanteissa kuuluvat liikenneturvallisuuteen. Lapsille paras opetusmalli on hyvänä esimerkkinä ja roolimallina oleminen.

Pyöräile turvallisesti liikenteessä

Sääntötuntemus maantie- ja kaupunkiajossa on turvallisen pyöräilyn perusta. Ensiarvoisen tärkeää on tuntea väistämisvelvollisuudet ja oikeat ajopaikat. Oikealta tulevaa on aina väistettävä. Sääntöjen mukaan pyöräilijän on käytettävä pyörätietä, jos sellainen on olemassa ajoreitillä. Muutoin tulee pyöräillä tien oikeassa reunassa, pientareella. Suojateiden kohdalla on noudatettava tarkkuutta, sillä suojatie ei automaattisesti ole pyörätien jatke. Pyöräilijä on velvoitettu itse tarkistamaan ylityksen turvallisuus, sillä autoilijan on väistettävä pyöräilijää suojatiellä vain, jos liikennemerkki siihen velvoittaa. Suurin osa onnettomuuksista tapahtuu risteyksissä, joten niissä pyöräillessä on sääntötuntemuksesta paljon hyötyä turvallisuuden kannalta. Nopeammin liikkuvien tulee aina ottaa huomioon hitaammin liikkuvat liikenteessä ja sekä pyöräilijöiden että autoilijoiden kannattaa muistaa tämä. Sopiva tilannenopeus on aina kaikkien turvallisuutta lisäävä seikka.